Mittetulundusühing (MTÜ) Practicali-klubi ArmatusUudised

MTÜ Practicali-klubi Armatus liikmete üldkoosolek toimub 11. märtsil 2024 kell 19:00 Kaitseliidu Männiku lasketiiru õppeklassis.
Koosoleku päevakord
Juhatuse ettekanne. Klubi tegevus aastal 2023
Klubi põhikirja muudatustest
Liikmemaksud ja nende laekumine
Juhatuse liikmete valimine ja volitamine
Spordiklubi tööplaan
Liikmete sõnavõtud

Täiendav info on liikmetele saadetud meie listi kaudu.