Tutvustus


Ühingu eesmärk on laskespordi ja sportlike eluviiside edendamine ning ühingu liikmete laskespordiga seotud huvide esindamine MTÜ Eesti Practical-laskmise Ühing (edaspidi EPLÜ) ning teiste asjassepuutuvate isikute ees.Lingid olulistele lehtedele

EPLÜ kodulehekülg
EPLÜ foorum
EPLÜ infosüstem ja võistluste kalender
Rahvusvaheline IPSC organisatsioon
Käsitulirelva reeglid (Inglise keeles)